BAO BÌ GIẤY

Hotline:

0919 785 689

Tiếng Việt Tiếng Anh
BAO BÌ GIẤY

In ấn hộp giấy là sản phẩm được chứa đựng, bảo quản, vận chuyển và trưng bày các sản phẩm công nghiệp và tiêu dùng. Hộp giấy chủ yếu phổ biến đối với các mặt hàng sản phẩm yêu cầu cao về tạo hình, đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.

Zalo
Hotline